سیستم های تضمین کیفیت

شرکت نوآور ارتباط صنعت به جهت ارائه خدماتی قابل اعتماد به مشتریان خود، اقدام به شناسایی سیستم های مدیریت کیفیتی که مورد توجه سازندگان محصولات شناخته شده در دنیا می باشند نموده است و به همین منظور استاندارد مدیریت کیفیت 9001 ISO بازنگری شده در سال 2015 را در مجموعه خویش، پیاده سازی نموده است.
فراتر از الزامات تدوین شده در سیستم های مرسوم مدیریت کیفیت، این شرکت با شناسایی استانداردهای مدیریتی مورد توجه برندهای شاخص دنیا در صنایع خودرو و لوازم خانگی، اقدام به پیاده سازی استاندارد 16949 IATF بازنگری شده در سال 2016 نموده است.
این شرکت معتقد است که برای تداوم تضمین کیفیت محصولات تولیدی، لازم است تا اصول تعریف شده در این استانداردها را به صورت عمیق و واقعی مورد به کارگیری قرار دهد. لذا اقدامات لازم دز زمینه پیاده سازی اصول کلیدی نظیر مدیریت کیفیت و مدیریت ریسک را در دستور کار خود قرار داده است.
شرکت نوآور ارتباط صنعت بر این باور است که استفاده از رویکردهای نوین مدیریت تولید و حل مسئله و به خصوص تمرکز بر رویکرد شش سیگمای ناب Lean Six Sigma که ترکیبی از رویکرد های شناخته شده شش سیگما و تولید ناب است، بسیار راه گشا بوده و منجر به کاهش مداوم اتاف و هزینه و تداوم کیفیت در سطوح مختلف مجموعه شود.
تمرکز بر توسعه رویکردهای مدیریت کیفیت و ارتقا بهره وری برای مشتریان نیز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که زمینه ساز اطمینان به فرآیندهای قابل تکرار و کاهش وابستگی سازمان به افراد می شود و در نتیجه، ارتقا مداوم سطح کیفیت و کاهش اتاف و هزینه ها را به همراه خواهد داشت.