طراحی مهندسی و تکوین محصول

شرکت نوآور ارتباط صنعت باور دارد که فروش محصولات در گرو همراهی به جهت شناسایی راهکارهای یکپارچه برای مشتریان می باشد و بدین منظور، این همراهی را از ابتدای فرآیند طراحی محصول برای مشتریان، آغاز کرده و در تمام مسیر، خود را همراه کلیدی و اصلی مشتریان می داند.
واحد فنی و مهندسی این مجموعه، آمادگی دارد تا مسیر طراحی محصول را به صورت قدم به قدم، همراه مشتریان طی کند. همچنین سایر خدمات واحد فنی مهندسی نظیر تهیه مستندات، نقشه ها و دستورالعمل های فنی نیز برای مشتریان وفادار این مجموعه، قابل دسترسی می باشد.
بر اساس دانش و تجربه حاصل از سال ها فعالیت در حوزه لوازم خانگی و همکاری با مشتریان متعدد، همچنین دسترسی به منابع گوناگون، پیشنهادات ارائه شده از جانب این شرکت می تواند از لحاظ کیفی و هزینه برای مشتریان، راه گشا و مناسب باشد.
این واحد ، توانایی لازم در جهت تهیه نقشه محصول و نمونه سازی سریع را دارا می باشد و با توجه رویکردهای مدیریتی موجود و استفاده از به روزترین نرم افزارها، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و در نتیجه می تواند در اسرع وقت به درخواست مشتریان، پاسخ دهد.