ملاقات و بازدید

متقاضیان محترم جهت آشنایی هرچه بیشتر با روند پروسه تولید محصول به صورت حضوری و انجام مذاکرات و معارفه با مدیران مربوطه، طی تماس با کارشناسان مشاور و ارائه ی نامه کتبی از طریق ارسال ایمیل با قرار از پیش تعیین شده امکان حضور در کارخانه را خواهند داشت.