اصالت مواد اولیه

اصالت مواد اولیه

شرکت نوآور ارتباط صنعت، محصولات تولیدی خود را به عنوان جزئی کلیدی از محصول نهایی مشتریان تلقی می کند و باور دارد که استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه، مهم ترین عامل دستیابی به محصول بدون نقص می باشد و استفاده از مواد اولیه نامناسب اما با قیمت پایین تر می تواند در آینده، خسارت های بزرگی به همراه داشته باشد.
در این راستا، این مجموعه در طی سالیان متمادی تاش کرده است تا منابع اصلی زنجیره تامین خود را از شرکت های مرجع شناخته شده در سطح جهانی از جمله شرکت های معتبر آمریکایی، ژاپنی و کره ای انتخاب کند و در طول زمان، به این زنجیره تامین قابل اطمینان بیافزاید و با این کار بتواند برای مشتریان خود، این اطمینان را ایجاد کند که بدون توجه به شرایط، محصولات این مجموعه از مرغوب ترین مواد اولیه تولید خواهند شد.