تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

شرکت نوآور ارتباط صنعت در راهی قدم گذاشته است که نوآوری از الزامات طی مناسب این مسیر می باشد. لذا ایجاد واحد تحقیق و توسعه به عنوان یکی از راه های دستیابی به نوآوری و پیشرفت در این شرکت از اهمیت ویژه ای برخودار است. امروزه با تغییرات بسیار سریع و پر از نوسان در زمینه دانش و فناوری و نیز، تغییرات نیازها، خواسته ها و تقاضای مشتریان، نیاز به واحد تحقیق و توسعه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
اصطلاح تحقیق و توسعه به صورت گسترد ه ای با نوآوری آمیخته شده است و توسعه فعالیت های واحد تحقیق و توسعه و ارتباط این بخش با سایر واحد های تامین، فنی مهندسی، تولید و فروش، می تواند منجر به افزایش ظرفیت، خلاقیت و نوآوری، بهره وری، کیفیت محصولات نهایی و تنوع سبد محصولات و در نهایت رضایت ذینفعان این مجموعه شود.
در راستای تحقق این مهم و با هدف گسترش فعالیت های توام با نوآوری، ایجاد ارتباطاتی موثر با مراکز دانش محور و تعامل با اندیشه های نو در جهت ساختن بستری برای استفاده از ایده های جدید در دستور کار شرکت نوآور ارتباط صنعت، قرار گرفته است.