20
سپتامبر

نوآور ارتباط صنعت نخبگان دانشگاهی را بورسیه می‌کند

شرکت نوآور ارتباط صنعت با همکاری بنیاد ملی نخبگان، در دورشته‌ی مهندسی صنایع و مهندسی الکترونیک، دانشجویان با رتبه های برتر را در دومرکز: دانشگاه سراسری بوئین زهرا و...

Read More